U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  Dior >  【2015秋季限量彩妆系列】 >  诱惑水感眼影
 
 
 

 
品牌名称
产品名称
英文名称
系列名称
产品类别
产品简介
细腻轻盈的高亮度液态眼影,只消数秒便完全乾透,轻轻一抹便能于眼睑增添闪烁妆效,又或可充当眼线液,于睫毛位勾画眼线。
容量|公价
HKD 290 
产品特性
适用人群
产品色系
全系列共6色
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: