U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  THE BODY SHOP >  【SPA of The World™】 >  Dead Sea Salt Scrub
 
 
 

 
品牌名称
英文名称
系列名称
产品类别
产品简介
蕴含来自死海的海盐,其丰富矿物质,有效去除死皮 令肌肤更幼滑。
使用说明
沐浴后取适量轻轻按摩,更可刺激血液循环,有效唤醒肌肤。
容量|公价
350ml | HKD 349 
产品特性
适用人群
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: