U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  M.A.C. >  【Studio Perfect】 >  M∙A∙C Studio Waterweight SPF 30 Foundation
 
 
 

 
品牌名称
英文名称
系列名称
产品类别
产品简介
以崭新技术研制,其水状态及当中啫喱精华素配方带来无可匹敌的透薄妆感。粉底与肌肤自然结合,全无任何厚妆感。舒适贴肤的配方令涂搽后感觉无重贴薄,妆效可全日持久。
容量|公价
HKD 340 
产品特性
适用人群
产品色系
共11色,包括:NC 15,NC 20,NC 25,NC 30,NC 35,NC 37,NC 40,NC 42,NC 45,N 12, N 18
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: