U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  Bourjois >  【彩妆系列】 >  Air Mat零重丝滑持久粉底液
 
 
 

 
品牌名称
产品名称
系列名称
产品类别
产品简介
Air Mat添加控油哑致粒子与及长效贴服配方,能控制油光导致的脱妆问题,令底妆更均匀贴服,长效哑致达24小时,保持妆容持久不变色。
容量|公价
30g  | HKD 0 
产品色系
配备4种色调,全面切合不同肤色
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: