U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  CHOSUNGAH22 >  【Chosungah22 Cosmetics】 >  随意揉和粉底液
 
 
 

 
品牌名称
产品名称
英文名称
系列名称
产品类别
产品简介
质感柔软、细滑,营造透薄、充满光泽感的底妆效果,遮瑕度高,能完美遮盖毛孔、色斑、细纹等瑕疵,令肌肤完美无瑕。
使用说明
先以顺时针方向扭动,再以逆时针方向扭动,将粉底及珍珠保湿精华混合,均匀地涂抹于全面。亦可于T字位、颧骨、眼底位置多涂一层珍珠保湿精华,以加强面部立体感。
容量|公价
25g  | HKD 452 
产品特性
适用人群
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: