U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  By Terry >  【Fall 2015 Style Collection】 >  亮泽指甲油
 
 
 

 
品牌名称
产品名称
英文名称
系列名称
产品类别
产品简介
当中的奥古曼树脂精华 (Okoumé Resin Extract) 能有效修护及强化指甲,加上其高分子聚合物配方 (Polymeric Components) 能令美甲效果更见持久。护膜聚合物及矽面添加剂 (Silicon Surface Additive) 可以为指甲塑造出水晶甲般 的观感,即使自家美甲,也能轻易造出非同凡响的GEL甲效果。
容量|公价
10ml | HKD 290 
产品特性
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: