U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  Shu Uemura >  【shu uemura 2015圣诞彩妆系列】 >  华丽钻闪彩妆睫毛
 
 
 

 
品牌名称
产品名称
英文名称
系列名称
产品类别
产品简介
尾段修长的黑色段式睫毛加上深酒红色的羽毛,以银白钻石点缀,于今个冬天塑造妩媚、狡黠、毛茸茸、充满法国风味的时尚双眸。
容量|公价
HKD 215 
产品特性
适用人群
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: