U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  banila co. >  【Fall in Seoul】 >  Fall in Seoul轻盈卷曲睫毛膏
 
 
 

 
品牌名称
产品名称
英文名称
系列名称
产品类别
产品简介
质地轻柔、有胶感,能填满睫毛间的缝隙;黑色纤维、持久光泽,能突显眼睛,配合曲线刷头,容易涂出浓密效果。
使用说明
先用睫毛夹将睫毛卷曲,将睫毛膏先涂面层,再由底层以Z形涂于根部,再向上扫拉长至理想长度
容量|公价
9.5g  | HKD 160 
产品特性
适用人群
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: