U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  NUXE >  【蜂蜜梦幻柔护系列】 >  蜂蜜润唇膏
 
 
 

 
品牌名称
产品名称
英文名称
系列名称
产品类别
产品简介
蜂蜜润唇膏蕴含蜂蜜、向日葵油及维他命 E 等成份,软滑质感能有效滋润乾裂的双唇,修复肌肤天然屏障,减低乾裂情况重现
使用说明
早晚或随时使用,亦可作唇妆打底之用。
容量|公价
4g  | HKD 76 
产品特性
适用人群
成份
蜂蜜、向日葵油、维他命 E
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: