U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  Lip Hop >  【LIP HOP SPA SPLASH】 >  LIP HOP 水感甜睡面膜
 
 
 

 
品牌名称
产品名称
系列名称
产品类别
产品简介
2大潮韩美肌成分,再配合潮韩锁水保湿组合,为年轻肌肤提供高效保湿能量,使肌肤持久保湿,全晚仿如置身SPA的悠然保湿世界。
容量|公价
100ml | HKD 119 
产品特性
适用人群
 
 
 
 

编辑搜记




    • Origins 梦中淡斑
    • 肌肤在日间受到多种的慢性刺激,如紫外线及空气污染等等,导致肌...


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: