U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  Maybelline >  【睫毛膏】 >  极致艳丽美睫液
 
 
 

 
品牌名称
产品名称
英文名称
系列名称
产品类别
产品简介
MAYBELLINE 推出全新 Lash Sensational Mascara 独特设计的纤密美睫刷头,能有效抓住每一分睫毛,令睫毛极致浓密,如扇形般绽放出一层又一层的纤密睫毛。
容量|公价
10ml | HKD 135 
产品特性
适用人群
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: