U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  Kanebo >  【LUNASOL 2015 WINTER MAKEUP COLLECTION】 >  双效光感美唇棒
 
 
 

 
品牌名称
产品名称
英文名称
系列名称
产品类别
产品简介
将色彩自然的液态唇膏和充满明澄光泽的唇彩合而为一的双效光感美唇棒。液态唇膏柔滑地紧贴双唇,剔透色彩点缀丰盈樱唇。唇彩含有大量纤细的金色珠泽, 涂上时能为双唇注入高雅光泽及闪烁光芒, 演绎充满节日感觉的华丽感。
容量|公价
HKD 260 
产品特性
适用人群
产品色系
Rose Pink 和 Beige Gold。
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: