U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  Chanel >  【2016 春季彩妆系列】 >  四色眼影
 
 
 

 
品牌名称
产品名称
英文名称
系列名称
产品类别
产品简介
四色眼影重新演绎海湾晨曦,展现大胆强烈的鲜蓝色调,而带珠光的银白色则带来柔和的色彩,闪耀的淡紫色接连打亮双眼。接著,犹如海洋般深邃的紫色,为整个眼妆增添成熟典雅的风情。
容量|公价
12g  | HKD 495 
产品特性
适用人群
产品色系
四色
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: