U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  Synergie Skin >  【修护精华系列】 >  加强版维他命A晚间修护精华
 
 
 

 
品牌名称
产品名称
英文名称
系列名称
产品类别
产品简介
Synergie SkinTM Ultimate A维他命A晚间修护精华一直深受用家欢迎,从肌底重注活力,让肌肤回复健康光泽,犹如婴儿般娇嫩如昔。以高稳定性的维他命A重新研配的加强版Synergie SkinTM Ultimate A维他命A晚间修护精华,比上一代的成分更浓缩,功效更强:采用崭新的脂质体密封技术,让其蕴含成份更为稳定,真正渗至肌肤底层,为肌肤补充所需养分,同时不会刺激肌肤。
产品特性
适用人群
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: