U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  Rodial >  【喷枪彩妆系列】 >  The Airbrush Foundation Brush
 
 
 

 
品牌名称
英文名称
系列名称
产品类别
产品简介
集粉底扫、遮瑕扫与碎粉扫于一身的The Airbrush Foundation Brush,拥有高密度柔软扫毛并建构成结实完整的圆拱形扫头,配合尖细扫头,有效涂抹脸部凹凸位置,让不同类型的底妆产品都能完美无瑕地覆盖脸部肌肤。另外亦可用于扫抹碎粉,特别针对T字位及颧骨凹陷位,打造专业喷枪技术贴薄妆容。
产品特性
适用人群
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: