U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  Apivita >  【深层滋润系列】 >  深层滋润护发素 (蕴含杏仁及蜂蜜)
 
 
 

 
品牌名称
产品名称
英文名称
系列名称
产品类别
产品简介
93%天然成份,蕴含有机杏仁、橄榄油滋养修复受损乾旱发丝,改善折断及发尾开叉现象;有机蜂蜜及芦荟添加额外滋润,深层修护秀发,更显柔顺光泽,易梳理。
容量|公价
150ml | HKD 190 
成份
杏仁及蜂蜜
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: