U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  Dior >  【Skyline天际魅惑】 >  专业后台单色眼影
 
 
 

 
品牌名称
产品名称
英文名称
系列名称
产品类别
产品简介
Diorshow专业后台单色眼影系列再添新成员,为这个原本已提供哑致、丝绸、闪烁和亮丽效果添加全新漾泽质感。今季,全新专业后台单色眼影从打亮(Strobing)化妆技巧启发灵感,为眼睑披上与众不同的崭新光芒。六款高浓度色彩分子的烟熏色调,从感性啡、迷人粉红到闪烁紫红,秒间点亮您的双眸。
容量|公价
1.8g  | HKD 270 
产品色系
094 Gravity, 184 Temptation, 564 Fire, 684 Reflexion, 764 Fusion, 794 Fever
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: