U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  Dior >  【2016夏季彩妆系列】 >  诱惑水感眼影
 
 
 

 
品牌名称
产品名称
英文名称
系列名称
产品类别
产品简介
为眼睑披上水感光芒。以一抹古铜亮泽覆盖明眸,或以闪烁蜜糖光彩的镜光亮泽勾勒睫毛根部。Dior Addict Fluid Shadow诱惑水感眼影推出两款闪闪生辉的珍藏色调,无论是散发奢华金光的Eccentric或是粉红古铜的Ecstatic,都能与肌肤完美融合,秒速点亮明眸。
容量|公价
6ml | HKD 300 
产品特性
适用人群
产品色系
2种色调:555 Eccentric / 775 Ecstatic
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: