U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  Dior >  【2016夏季彩妆系列】 >  诱惑绝色睫毛液
 
 
 

 
品牌名称
产品名称
英文名称
系列名称
产品类别
产品简介
亮泽、不甘平凡的限量版Dior Addict It-Lash诱惑绝色睫毛液为睫毛添上水感明亮古铜色彩,绽放金属般的耀眼光芒。
容量|公价
9ml | HKD 300 
产品特性
适用人群
产品色系
限量色调:662 It-Bronze
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: