U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  clé de peau BEAUTE >  【skincare】 >  铂钻夜间修护乳霜
 
 
 

 
品牌名称
产品名称
英文名称
系列名称
产品类别
产品简介
蕴含4MSK,重点改善晚间肌肤修护功能,缔造紧致亮肌 比乳液的更滋润,但质感水凝,成分亦能完全渗透肌肤,展现剔透亮光
容量|公价
50ml | HKD 1200 
成份
亮肌复合物EX(Illuminating Complex EX)及肉桂精华
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: