U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  Dolce & Gabbana >  【2016夏季美妆系列】 >  Classic Cream Lipstick
 
 
 

 
品牌名称
英文名称
系列名称
产品类别
产品简介
全新Orange及Cyclamen色调的Classic Cream Lipstick打造亮丽双唇,散发Dolce&Gabbana标志性的玫瑰香气,生动明亮的色彩展现浓厚意大利热情。
容量|公价
3.5g  | HKD 280 
适用人群
产品色系
以上产品之色调为#Orange 440,#Cyclamen 258,#Venere 430。
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: