U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  benefit >  【Base】 >  毛孔哑致底霜
 
 
 

 
品牌名称
产品名称
英文名称
系列名称
产品类别
产品简介
踢走讨厌的油光!matte rescue毛孔哑致底霜质地轻盈,水性啫喱配方不黏稠,有效地抑制油光,吸走多馀油脂,成份蕴含柔焦钻石粉体 (soft-focus diamond powder) 更能即时修饰粗大毛孔,打造自然哑致零油肌。Selfie、Close Up无难度!绝密秘方:柔焦钻石粉体:带来柔焦效果,修饰粗大毛孔。无孔秘技:洗脸后,全脸涂抹薄薄一层matte rescue毛孔哑致底霜,再于毛孔粗大位置涂抹the POREfessional 毛孔细致霜。全面遮盖毛孔、油光、细纹,肌肤变得细致滑溜,亦令底妆更完美贴服。
容量|公价
HKD 280 
产品特性
适用人群
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: