U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  Shu Uemura >  【面部彩妆】 >  智慧透亮气垫粉底
 
 
 

 
品牌名称
产品名称
英文名称
系列名称
产品类别
产品简介
全新Tokyo-SMART Cushion智慧透亮气垫粉底融入三大SMART技术:突破性新配方利用设计独特的粉扑,缔造极致动人美肌。结合新一代气垫技术,轻松打造清透无瑕的妆容,让肌肤时刻绽放晶莹剔透光彩。
容量|公价
HKD 280 
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: