U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  Color Combos >  【makeup】 >  温和卸妆洁肤水
 
 
 

 
品牌名称
产品名称
英文名称
系列名称
产品类别
产品简介
Micelle 洁肤配方同时含有水溶及油溶份子,有如磁石般吸走面上化妆品,轻柔质感能彻底温和卸妆,同时不会带走肌肤水分。有效保湿、柔软肌肤,用后肌肤洁净、柔软及水润。
容量|公价
500ml | HKD 78 
产品特性
适用人群
成份
玻尿酸钠、摩洛哥坚果油、维他命原B5
 
 
 
 

编辑搜记

    • ANNECY 冬日保湿
    • ANNECY 于今个冬日,分别以极地阿拉斯加冰川水及韩国深海矿物水...

产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: