U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  benefit >  【Eyes & Brows】 >  眉部提亮笔
 
 
 

 
品牌名称
产品名称
英文名称
系列名称
产品类别
产品简介
升级配方的high brow眉部提亮笔及high brow glow眉部珍珠提亮笔,质地比之前更柔滑易推,能瞬间提亮眉骨,突出眼部轮廓让你显得可爱年轻。淡粉色的high brow,轻轻画上眉骨位置,带来自然提升效果。散发珠光香槟粉色的high brow glow,能打造深邃双目,充满神采。
容量|公价
HKD 215 
产品色系
high brow眉部提亮笔及high brow glow眉部珍珠提亮笔。
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: