U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  Bobbi Brown >  【2016 BEACH NUDES COLLETION】 >  神采闪烁轮廓粉系列
 
 
 

 
品牌名称
产品名称
英文名称
系列名称
产品类别
产品简介
全新illuminating bronzing powder 为女士打造犹如晒后的淡淡腮红,其独有的幼滑及细致的粉饼,加入特别及创新的透薄蜜粉及珍珠粉未,只需轻轻一扫即可自然的腮红。
容量|公价
HKD 340 
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: