U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  Heliocare >  【医学专研抗晒系列】 >  活肌抗氧防晒乳液 XF SPF 50
 
 
 

 
品牌名称
产品名称
英文名称
系列名称
产品类别
产品简介
独创配方Fernblock®,高效抵御UVA的光老化损害,同时修复DNA。Uvinul A-Plus配方,阻隔长波UVA对真皮层的伤害。Ultrasomes® 加强修复DNA光老化损伤 Sunsphere®光保护技术,持久抗晒。New galenic formulation (新盖伦制剂),如丝般幼滑,即时与肌肤相融通透,保持全日清爽。添加绿茶精华,强效抗氧,持久保謢及滋润肌肤,具低敏感及抗粉刺配方,絶不泛白。
容量|公价
50ml | HKD 360 
产品特性
适用人群
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: