U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  ENDOCARE >  【Other】 >  活肌修复眼唇精华乳
 
 
 

 
品牌名称
产品名称
英文名称
系列名称
产品类别
产品简介
深层修护幼嫩肌肤细胞。 滋润及紧致肌肤。 淡化乾纹、幼纹。 抗敏作用,改善眼周发炎充血现象。 抗氧化效能,中和自由基,延缓衰老。
容量|公价
15ml | HKD 640 
产品特性
成份
8% SCA活肌修复因子 、Hygroplex 天然补湿因子、Pentavitine长效天然补湿因子 、Tetrahydrocurcuminoids姜黄萃取物 、维他命 E
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: