U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  Ella Baché >  【完美亮肌系列】 >  完美亮肌磨砂啫喱
 
 
 

 
品牌名称
产品名称
英文名称
系列名称
产品类别
产品简介
配方特别加入蔓越橘粉粒子,其磨砂粒子幼细,温和去除老化角质及污垢。用后肌肤更光亮、嫩滑,仿如再生。
容量|公价
50ml | HKD 340 
成份
蔓越橘粉、蕃茄籽植物醇、维他命E、奥米加6、9、有机茄红素、葵花籽脂肪酸
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: