U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  ETUDE HOUSE >  【Dear My Blooming Lips-talk】 >  Dear My Blooming Lips-talk [Chiffon]
 
 
 

 
品牌名称
英文名称
系列名称
产品类别
产品简介
「Chiffon」质感,打造时尚魅力女神妆感︰雪纺质感而且不粘腻,糅合「Matte」唇膏的显色持久特点和「Cream」唇膏的水嫩保湿能力。 「Chiffon」 唇膏能灵巧刻画清晰唇部轮廓,而且散发出微微光泽感和柔滑感,令女孩子唇妆长效贴服,并保持鲜明、饱满状态,摆脱掉色及唇纹显现的问题,适合在任何场合涂上。
容量|公价
3.4g  | HKD 98 
产品特性
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: