U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  JO MALONE >  【芳醇古龙水】 >  乌木与佛手柑
 
 
 

 
品牌名称
产品名称
英文名称
系列名称
产品类别
产品简介
受尊崇的珍贵乌木,其神秘与烟熏个性被重新演绎,佛手柑的调皮活力及香橙冰砂香调,引领你深入探溯中东传统香气。魅惑人心,倾倒众生。
容量|公价
50ml | HKD 1120    100ml | HKD 1580 
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: