U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  JO MALONE >  【珍茗系列】 >  金芽茶
 
 
 

 
品牌名称
产品名称
英文名称
系列名称
产品类别
产品简介
有著迷人芬芳的金芽茶,让空气中弥漫著皮革和香料气息。座落于终年云雾笼罩的中式茶屋,朴实木质装潢散发著温暖的氛围。深邃鲜明的金黄色泽。檀香木让香气更温和,诱人的安息香树脂更增添迷人风韵。气韵悠长,充满神秘情调的珍茗。
容量|公价
75ml | HKD 2030    175ml | HKD 3000 
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: