U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  PONY EFFECT >  【MAKE UP】 >  PONY EFFECT Everlasting Cushion Foundation
 
 
 

 
品牌名称
英文名称
系列名称
产品类别
产品简介
集美白丶防晒于一身的PONY EFFECT Everlasting Cushion Foundation。产品原有5种颜色,今次特别推出#23 BUFF及#25 SAND,适合追求水光肌的女士使用,是派对的必备之选。
容量|公价
15g  | HKD 318 
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: