U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  Shu Uemura >  【面部彩妆】 >  petal skin花瓣霧光粉底液
 
 
 

 
品牌名称
产品名称
系列名称
产品类别
产品简介
结合零毛孔妆效及柔和光泽的「均匀透薄薄膜」,缔造花瓣般细嫩自然的剔透感。 这层「均匀透薄薄膜」是达致理想妆效的关键,亦是花瓣雾光粉底液背后的秘密。 独特精华液挥发后,色素及折射成分会分散,形成薄膜,缔造零毛孔的幼细妆容,令肌肤散发自然雾光神采。
容量|公价
30ml | HKD 380 
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: