U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  Anna Sui >  【2017夏季彩妆系列】 >  奇幻水族宝盒
 
 
 

 
品牌名称
产品名称
英文名称
系列名称
产品类别
产品简介
以奇幻水族馆为主题之限定设计化妆宝盒。享受以磁石固定的无限彩妆组合,最多可放置六个眼影、胭脂或唇膏,让您随心所欲地按自己的心情和场合,创造心仪的配搭。
容量|公价
HKD 120 
适用人群
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: