U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  NARS >  【Charlotte Gainsbourg for NARS】 >  染色唇彩
 
 
 

 
品牌名称
产品名称
英文名称
系列名称
产品类别
产品简介
限量版配方有如润唇膏一样水润细滑,可缔造出自然润染唇色。
容量|公价
HKD 250 
产品色系
宝石红色、复古玫红色及红梅色
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: