U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  JO MALONE >  【星花木兰】 >  限量头发喷雾
 
 
 

 
品牌名称
产品名称
系列名称
产品类别
产品简介
首次推出的头发喷雾,以春日气息为主调。细致的星花木兰点缀橙花、柠檬与紫苏,揉合成闪耀迷人的香氛喷雾,呵护滋润秀发,同时绽放光泽。可每天单独使用,或搭配古龙水创造层叠交织的香氛效果。
容量|公价
50ml | HKD 540 
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: