U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  Valentino >  【Valentino Man】 >  Valentino Uomo Intense
 
 
 

 
品牌名称
英文名称
系列名称
产品类别
产品简介
Valentino Uomo Intense 浓香水是 Valentino Uomo 淡香水的延续,除了保留原款香水的精髓,还同时进一步提升香气,它强调香水反叛的特质以及永恒的优雅,大大增加吸引力。具有说服力而迷人,令人不由自主地爱上,因为它与每丝细微的强烈个性产生作用。
容量|公价
50ml | HKD 630    100ml | HKD 870 
成份
麂皮, 鼠尾草, 橘子, 柑橘, 云呢拿
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: