U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  SK-II >  【抗老系列】 >  R.N.A.立体紧致精华霜
 
 
 

 
品牌名称
产品名称
英文名称
系列名称
产品类别
产品简介
注入划时代创新成分科技-「Radical New Age Complex」,由「大豆精华」和「水解酵母」调配而成,并协同「立体紧致复方」和PITERA TM,纵向提升紧致,横向细致毛孔,为肌肤打造全方位立体紧致。SK-II R.N.A立体紧致精华霜采用Essence-in-Cream设计,精华般的渗透力,让成分直达肌肤深层,巩固自身胶原蛋白结构。肌肤变得更紧实、更饱满,脸部线条重现年轻立体感。
容量|公价
50g  | HKD 780    80g  | HKD 1140    100g  | HKD 1280 
产品特性
适用人群
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: