U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  THREE >  【Make Up】 >  蜜光修容
 
 
 

 
品牌名称
产品名称
英文名称
系列名称
产品类别
产品简介
鲜明色彩,却出乎意料地在双颊与肌肤融合的胭脂,扫上后使眼妆与唇妆更为突出。如蜜粉般轻盈柔滑的质感,更是诸多专业彩妆师锺情于它的原因。
容量|公价
HKD 275 
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: