U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  THREE >  【Make Up】 >  凝光蜜粉
 
 
 

 
品牌名称
产品名称
英文名称
系列名称
产品类别
产品简介
打造近乎完美素肌效果的蜜粉。使用底霜及粉底液后,扫上如粉雪般纤细的蜜粉,瞬间与肌肤融和,完成透薄光泽素肌效果。与肌肤融和的秘密在于种蜜粉组合所交织出的光泽与贴服感。
容量|公价
17g  | HKD 450 
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: