U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  ETUDE HOUSE >  【Honey Cera护肤沐浴系列】 >  Honey Cera Creamy Body Wash
 
 
 

 
品牌名称
英文名称
系列名称
产品类别
产品简介
洁净同时滋润肌肤的沐浴乳,能打造丰盈泡沫,沐浴后肌肤维持弹滑 光泽。
使用说明
取出适量于毛巾或海绵,充分揉出泡沫后搓揉全身,再用清水冲净。
容量|公价
300ml | HKD 75 
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: