U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  Burberry >  【AW16时装秀彩妆系列】 >  魅影闪粉
 
 
 

 
品牌名称
产品名称
英文名称
系列名称
产品类别
产品简介
调皮的金色和静谧的黑色魅影闪粉,适用于脸部和身体。使用丝柔珠光亮彩笔后,将魅影闪粉轻点在下眼线下方。
容量|公价
HKD 205 
产品色系
Gold Glitter No.01 以及Black Glitter No.02
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: