U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  Watsons >  【温泉水透保湿系列】 >  温泉水珠莹漾保湿睡眠面膜
 
 
 

 
品牌名称
产品名称
系列名称
产品类别
产品简介
- 睡前轻轻涂抹,瞬间爆出大量水珠,在睡梦中回复水凝饱满。 - 提供充足的水份,形成保护膜。 -特别添加蓝色霍霍巴粒子,蕴含保湿精华,焕发肌肤水润活力。
容量|公价
220g  | HKD 119 
产品特性
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: