U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  Heynature >  【Makeup】 >  零瑕气垫BB Cream
 
 
 

 
品牌名称
产品名称
系列名称
产品类别
产品简介
高度遮瑕能力-卓越的遮瑕可遮盖面上瑕疵。 妆容持久贴服-妆容轻薄自然持久贴服。 时刻滋养水润-为肌肤注水份提供水润呵护。 阻隔紫外线侵害-防紫外线SPF35PA++功能。
容量|公价
18g  | HKD 196 
产品色系
#13皎白肤色 Snow Beige #21 嫩白肤色Light Beige
成份
薰衣草、松柏叶、苦参、玫瑰、薄荷
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: