U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  Make Up For Ever >  【HOLIDAY 2016 ARTY COLLECTION】 >  艺术大师彩妆宝盒
 
 
 

 
品牌名称
产品名称
英文名称
系列名称
产品类别
产品简介
一盒囊括列品牌热卖的皇牌产品,全部以方便携带的旅行装登场,底妆产品包括STEP 1:SKIN EAQULIZER Hydrating Primer一步补水妆前乳及HD Powder清晰无瑕蜜粉,前者蕴含独家成分Equalizer Complex,能即时为肌肤补水,做好最佳妆前准备;而后者则为经典畅销产品,100%矿物粉仿如空气无重,定妆效果柔滑无瑕,即使用于脆弱眼底肌肤,都不会引起纹理。
容量|公价
HKD 0 
产品特性
适用人群
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: