U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  THREE >  【2016 Holiday Collection】 >  魅光修容蜜
 
 
 

 
品牌名称
产品名称
系列名称
产品类别
产品简介
无重慕斯质感的颊唇两用修容蜜。冬日限定的全新2色,与肌肤完美融合,自然、优雅的显色与光泽,让双颊散发由内而外、不造作的幸福感与生命力。
容量|公价
HKD 275 
产品色系
限量新2色:X01 Joy U Bring - 凸显肌肤透明感,创造纯真笑容的Heavenly Pink;X02 O My Soul - 充满魅惑与官感,散发自信与高雅气息的Moody Rose。
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: