U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  THREE >  【2016 Holiday Collection】 >  魅光星采笔
 
 
 

 
品牌名称
产品名称
系列名称
产品类别
产品简介
自由描绘当下心情印象的魅光星采笔,推出更细腻光泽的新色。让不同色系的珠光聚首,同时表现出饱满璀璨的光泽与深邃度。
容量|公价
HKD 275 
产品色系
新2色:#11 Star Star Star - 冷静而感性的Misty Beige 璀璨饱满的细腻珠光,为表情增添华丽感;#12 Stars Aligh - 精致而神秘的Grayish Purple。在烟熏色泽之中,展现闪烁耀眼的珠光。
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: