U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  M.A.C. >  【Prep + Prime】 >  Prep + Prime Essential Oil Stick
 
 
 

 
品牌名称
英文名称
系列名称
产品类别
产品简介
全新的Prep + Prime Essential Oil Stick可涂于樱唇、手部、甲缝、脸部、手肘、膝盖等其他皮肤容易出现的任何位置,让乾燥的唇部或部位保持水嫩,清新不黏腻。方便易携的MINI包装设计,再配合扭动式小棒,令保湿肌肤变得轻易而举。若加上胭脂,更可作胭脂膏使用,滋润又贴服显色。
容量|公价
HKD 245 
产品特性
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: