U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  clé de peau BEAUTE >  【Base Makeup】 >  鑽光粉底筆 SPF 17 PA++
 
 
 

 
品牌名称
产品名称
英文名称
系列名称
产品类别
产品简介
钻光粉底笔以原创的传光基底技术改善肤色不均与粗糙,透过反射光学作用聚焦美肌,修正不平滑的肌肤表面及带来轻盈亮光。当中的聚焦密粉有助吸收肌肤分泌的多馀油脂,从而调节光源折射度,妆后全日顺应肌肤油脂分泌变化,令妆容更能持水持汗 ,防止暗哑 。
容量|公价
9g  | HKD 650 
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: